Companyia a canvi d'Allotjament
Programa dirigit a persones grans que viuen a Barcelona

"Amics de la Llar" posa en contacte persones grans que viuen soles amb joves que vénen
a estudiar a Barcelona.
La gent gran ofereix allotjament a canvi de tenir companyia, sobretot de nit.
S´ha connectat persones grans amb estudiants a gairebé tots els barris de Barcelona ciutat.

Requisits:
- Gent gran - soltera o vídua- que visqui sola.
- Que tingui suficient autonomia per valer-se per si mateixa.
- Disposi d´una habitació lliure per a un/a estudiant.
- Visqui a Barcelona.

Procés a seguir:
1. Visita al domicili de les persones grans: entrevista per a detectar les seves necessitats.
2. Selecció de la persona estudiant.
3. Període de prova, lliure de compromís (3 setmanes de convivència) a l'habitatge de la persona gran.
4. Signatura de l´acord entre les 2 parts, per deixar constància de tot allò que s'ha decidit.