Allotjament a canvi de Companyia

"Amics de la Llar" posa en contacte persones grans que viuen soles amb joves
que vénen a estudiar a Barcelona.

La gent gran ofereix allotjament a canvi de tenir companyia, sobretot de nit.
Aquestes convivències es porten a terme dins el municipi de Barcelona.

· "Amics de la Llar": entitat social registrada amb el nº S03030 del
Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya.

· Experiència de més de 15 anys realitzant aquest servei d´intercanvis.

· Professionals amb formació dins l´atenció social.